گویچه‌های سرخ

گویچه‌های سرخ در یک ظرف آگار برای تشخیص عفونت در یک آزمایشگاه مؤسسهٔ ملی سرطان آمریکا. ظرف سمت چپ محتوی عفونت مثبت استافیلوکک است و در ظرف سمت راست عفونت مثبت استرپتوکک دیده می‌شود. این‌گونه عفونت‌ها می‌توانند در بیماران سرطانی، و به‌صورت عوارض شیمی‌درمانی ظاهر گردند.

/ 2 نظر / 20 بازدید
علیرضا

سلام خلاقمند هم به روز شد!!! http://khalaghmand.blogfa.com/

شاهین

اکثر پیروان استاد ایلیا او را روح خدا می خوانند و كارهاي او را بیش از هر کسی به مسیح شبیه می دانند