کیک بوکسینگ

 

 

کیک بوکسینگ ترکیبی از رشته‌های رزمی موای تای ، کاراته و بوکس است. کیک بوکسینگ ورزش رزمی می‌باشد که تنها سی سال از تولد آن می گذرد.در کیک بوکسینگ ضربات مشت،لگد،زانو،آرنج و گرفتن همدیگر آزاد می‌باشد. ولی زدن حریفی که بر روی زمین افتاده ممنوع است.مسابقات در یک زمین مربع شکل 16 تا 20 فوتی که با طناب محصور شده برگزار می‌گردد.زمان بازی معمولاً سه راند سه دقیقهای می‌باشد.که ورزشکاران بین هر راند یک دقیقه استراحت می‌کنند.هر مسابقه توسط یک داور و یک پزشک کنترل می‌شود. و در هر راند سه قاضی به مبارزین امتیاز می‌دهند.بنیانگذار کیک بوکسینگ جو لوئیس می‌باشد که پدر کیک بوکسینگ آمریکا نامیده می‌شود.;کیک بوکسینگ مانند تمام رشته های رزمی دارای کمر بند و دان میباشد.این ورزس داخل رینگ برگزار میشود و گرفتن حریف در مسابقه خطا است و اگر در طول مسابقه بیش از سه خطا داشته باشی بازنده اعلام میشوی.در مسابقه یک داور وسط وجود دارد و سه داور کنار و یک قاضی وجود دارد.در بعضی از مسابقات که سطح آن پایین است زمان مسابقه 2راند 2 دقیقهای است.به افرادی که کیک بوکسینگ کار میکنند FIGHTER میگویند.در ایران به این ورزش اهمیت نمیدهند و حتی در مسابقات تمام مخارج را خود FIGHTER ها میدهند.بهترین FIGHTER سبک وزن فعلی ایران علی فرجزاده است.ایشان به خاطر اینکه پارت ندارند به تیم ملی دعوت نمیشوند.ایشان از شهرستان مشگین شهر است.در این شهر FIGHTER های توانایی وجود دارند از جمله استاد مهرداد زادمهر/استاد جعفر قنبری /حسین پیراسته/ فردین دیلی /عرفان/مهران قاسم زاده/رضا سلطانی/فردین دوستی /علی /وحید شیخ نیاو......

/ 0 نظر / 17 بازدید