اطلاعات عمومی

جمعیت کدام کشور از دیگر کشور ها بیشتر است؟

چین.حدود ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰/۱نفر در چین زندگی می کنند. این افراد که تقریبآ یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می دهند بیشتر در شهرهای بزرگ شرق و جنوب چین به سر می برند.

قسمت های دور افتاده ی غرب چین پوشیده از بیابان و کوه های غر مسکون است. 

 

قدیمی ترین پاییتخت جهان کجاست؟

دمشق پاییتخت سوریه قدیمی ترین شهر جهان است که ۴۵۰۰سال قدمت دارد. 

 

بزرگترین دریا چه ها

بزرگترین دریا چه  جهان  دریاچه اب شور کاسپین یا خزر است که قسمتی از ان دراروپا و قسمتی دیگر از ان در اسیا قرار دارد. مساحت این دریاچه ۳۷۱۳۸۰کیلو متر مربع است.بزر گترین دریاچه ی اب شیرین جهان دریا چه ی سوپریور (علیا) از دریا چه های بزرگ امریکای شمالی است که ۸۲۳۵۰کیلومتر مربع مساحت دارد.

 

 عمیق ترین دریاچه

دریا چه ی بایکال در سیبریه (شرق روسیه)عمیق ترین دریا چه ی جهان است.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید