اطلاعاتی مربوط به هواپیما

جعبه ی سیاه هواپیما  چیست؟

در هواپیما ها دو دستگاه ویژه وجود دارد که جزییات لحظه به لحظه ی  پرواز و مکا لمات جاری در کابین خلبان را ثبت می کنند.این دو سیله درون جعبه های فولادی مخصوصی قرار دارند که به ان جعبه ی  سیاه میگویند.

داخل جعبه های سیاه را با موادی عایق بندی میکنند که تا ١٠٠٠درجه گرما میتوانند را تحمل کنند.ضربه نیز بر این جعبه ها تاثیر نمی گذارد و اب هم تا مدت قابل توجه در ان نفوذ نمیکند.

جعبه ی مربوط به ثبت جزِِِئیات پرواز ر دم هوا پیما قرار دارد-درصورتبروز هر گونه حادثه ای  دم امن ترین قسمت هواپیماست.این دستگاه دمای هواپیما،شتاب و جهت پرواز،صدای موتور ها، جهت وسرعت وزش باد،ارتفاع پرواز و بسیاری از مشخصات فنی دیگر را هر لحظه ثبت می کند.

مکالمات دا خل کابین خلبان، صدای انفجار و صداهای ناشی از هر واقعه ی  دیگر را دستگاه دوم ثبت میکند.به این ترتیب، اگر هوا پیما  دچار حادثه ای شود،اختلالی فنی در ان بروز کند،انفجاری در ان صورت گیرد،سقوط کند یا مورد حمله ی هواپیما ربایان قرار گیرد،با بررسی  اطلاعات درون جعبه ی  سیاه  می توان علت وقوع حادثه و سیر جریان های یخ داده درهواپیما را بررسی کرد.

البته جعبه ی  سیاه به هیچ وجه سیاه نیست.بلکه رنگ قرمز روشنی دارد تا پیدا کردن ان در محل ححادثه اسان تر باشد.

چرا استفاده از تلفن همراه در هواپیما خطر ناک است؟

تلفن های همراه می توانند در دستگاه های  هدایت و ناو بری هواپیما و حتی در دستگاه های  تهویه و تنظیمفشار هوای داخل هواپیما  مشکل ایجاد کنند.

حتی تحقیقات نشان داده است استفاده از تلفن هممراه در پمپ بنزین نیز خطر ناک است.زیرا سیگنال های ساطع ششده از انها می توانند گاز های قابل اشتعال را گرم کنند و شعله ور سازند.

چرا حمل باتری در هواپیما ممنوع است؟

هنگام ورود مسافران به داخل هوا پیما، از همراه داشتن ترشی ابلیمو و بعضی قوطی های در بسته جلو گیری میشود. اما این کار بی دلیل نیست.

بعضی از باتری ها در ارتفاعات بالا که فشارمحیط کم میشود،به صورت انفجاری متلاشی می شود و به اشخاص درون هواپیما و به خود هواپیما اسیب می رساند.

ریختن مواد اسیدی نیز  در هواپیما نیز می تواند واکنش های شیمیایی خاصی را  به دنبال داشته باشد که  به تولید حرارت و اتش سوزی منجر میشود.

/ 0 نظر / 25 بازدید