مروارید طبیعی

آیا میدانید مروارید چگونه ساخته می شود؟

 

مروارید خالص از جواهرات بسیار قیمتی است.البته این شیی گرانبها را صدفی دریایی می سازد. صدف روی زمین  می خزد اما ماهی ها وصدف های بزر گتر انرا شکار می کنند.گاهی صدف به ساحل می اید ودر این مواقع نیز مورد شکار انسانها قرار می گیرد.

صدف نوعی پوسته ی سخت و محا فظ دور خود می سازد و مروارید نیز درون این پوسته تشکیل می شود.

اگر یک دانه ماسه بطور اتفاقی وارد صدف شودبدن نرم وحساس صدف تحریک میشودوبرای مقابله با این شیی مزاحم ان را با ماده ی خاصی که  از بدن خود خارج می کندمی ژوشاند.در واقع لایه های متعددی از این ماره ی  سخت اطرافذره ماسه را می گیرد-این ماده از نوع کربنات کلسیم است.با تشکیل این لایه های سخت روی یکدیگر مروارید ساخته می شود.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید