معرفی چند کتاب

نام نشر : ویدا

نام مجموعه:تالار وحشت

نام کتاب ها:١فراموشم مکن،٢کمد شماره سیزده،٣اسم من اهریمن،۴دروغگو دروغگو،۵ دفتر خاطراط من مرده ام،۶مرا جانور می نامند، ٧جیغ، ٨دخر سایه، ٩اردوی تابستانی، ١٠مهمانی هلووین، ١١مدرسه ترس، ١٢ملاقات کنندگان، ١٣سه گانه تالار وحشت قسمت اول بازی های ترس، 14//  //  //  //دوم از چه چیزی بیشتر می ترسی؟ 15// // // //سومکسی زنده نماند؟

در این وبلاگ از چندروز اینده کتاب جیغ را از مجموعه ی  تالار وحشت فصل به فصل خواهیم نوشت

/ 0 نظر / 13 بازدید